Son Haberler
Anasayfa / dersler A1 Seviyesi / Reflexive Verben Alıştırmalar

Reflexive Verben Alıştırmalar

Reflexive Verben Alıştırmalar;

İndir (PDF, 139KB)

 

Bu konunun anlatımına alttaki linkten ulaşabilirsiniz!

https://www.almancaeskisehir.com/almanca-refleksiv-filler.html

 

Refleksiv Zamirler-Refleksiv Filler

Almanca Refleksiv Filler

Yüklemi dönüşlü fiil olan cümlelerde, özne ve nesne aynı varlık olduğu için ayrıca nesne aranmaz.(Ancak nadirende almanca’da olabilir!)

Futbolcular, maçtan sonra soğuk suyla yıkandılar.  (dönüşlü)
Özne                                                                       Yüklem
(işi yapan – işten etkilenen)

Yukarıdaki örnekte yapılan iş, “yıkanmak”tır. Yıkanma işini yapanlar, “futbolcular”dır. Yapılan bu yıkama işinden etkilenen, yine “futbolcular”dır. Futbolcuların terli vücutları, yıkanma işinden sonra temizlenmiş olur. Bu cümlede özne, hem işi yapan hem de işten etkilenen durumundadır. Bu nedenle “yıkanmak” fiili, öznesine göre dönüşlü çatılı bir fiildir.

GELELİM ALMANCADAKİ DÖNÜŞLÜLÜK DURUMLARININ İFADE EDİLMESİNE

Dönüşlü Zamirler -Dönüşlü Fiiller

Öznenin hem işi yapan hem de işten etkilenen durumunda olduğu cümlelerdeki fiillere “dönüşlü fiil” denir.Almancada bu fiillere refleksiv Verben denilir..Türkçeliştirirken biraz kafanız karışabilir çünkü bizdeki kullanımı daha farklıdır.Refleksiv bir fiil gösterilirken başına “sich” eki koyulur >>>>örneğin sich treffen , sich unterhalten vs gibi…

SORU; başına sich almış bir fiille almamış hali arasında bir fark var mıdır?

Cevabımız “evet” olmalı ;bunu bir örnekten anlayalım..yine “treffen” fiilini ele alalım, “treffen” tek başına rast gelmek manasına gelir ancak “sich treffen” fiilini düşünürsek “buluşmak ,sözleşmek” manasına gelir..

 

Reflexivpronomen: (Dönüşlü adıllar = zamir) :

im Akkusativ : im Dativ:

Singular: 1. Person: mich mir
2. Person: dich dir
3. Person: sich sich

Plural: 1. Person: uns
2. Person: euch
3. Person: sich

Dönüşlülük adıllarının (zamir) tek başlarına hiç bir anlamları
yoktur.Bunları “Akkusativ” şahıs zamirleriyle karıştırmamak gerekir.Bunların burdaki işlevi, fiili dönüştürmektir.

Dönüşlü fiilleri cümlede kullanırken, dönüşlülük kalıbını bir nesne takip ederse, dönüşlülük kalıbı „Dativ“ olur.

Örnek:

Ich wasche mich. (Yıkanıyorum.) Ich wasche mir die Hände.
(Ellerimi yıkıyorum.)

Du kämmst dich. (Taranıyorsun.) Du kämmst dir die Haare.
(Saçlarını tarıyorsun.)

Dönüşlü fiiller; a.gerçek dönüşlü fiiller
b. yapay dönüşlü fiiller

olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek dönüşlü fiiller başında „sich“ adılı olmadan kullanılamazlar.

sich beeilen: acele etmek Er beeilt sich. (O, acele ediyor.)
sich schämen: utanmak Ich schäme mich. (Utanıyorum.)

„sich“ adılı yardımıyla geçişli fiillerden dönüşlü fiiller yapılabilir.
kämmen: taramak Ich kämme das Mädchen.
sich kämmen: taranmak Ich kämme mich.

EN ÇOK KULLANILAN DÖNÜŞLÜ FİİLLER :

sich anziehen : giyinmek
Ich ziehe mich an. (Giyiniyorum.)
Ich ziehe mir das Hemd an. (Gömleği giyiyorum.)

sich ausziehen : soyunmak
Der Junge zieht sich aus. (Genç, soyunuyor.)

sich beeilen : acele etmek
Du sollst dich beeilen, wenn du den Bus nicht verpassen willst.

sich aufregen über : heyecanlanmak
Er regte sich über die Reise nach Amerika auf.

sich bewerben um : bir kimseye, bir şeye başvurmak, istemek
Das Mädchen bewirbt sich um die Arbeit.

sich entschuldigen bei für : birisinden özür dilemek
Der Mann entschuldigte sich bei seiner Frau für die Verspätung.

sich erkälten : soğuk almak/üşütmek
Sie hat sich erkältet, und jetzt liegt sie im Bett.

sich freuen auf : bir şeye sevinmek (gelecekte)
Wir freuen uns auf die Sommerferien.

sich freuen über : bir şeye sevinmek (olan)
Das Kind freut sich über das Geschenk.

sich irren : yanılmak
Sie irren sich, sagte der Junge dem Politiker.

sich kümmern um : birisiyle, bir şeyle meşgul olmak
Der Bruder kümmert sich um das kleine Baby.

sich schämen vor : utanmak
Das Kind schämte sich vor seiner Frechheit.

sich sehnen nach : hasretini çekmek
Der Gastarbeiter sehnte sich nach seiner Familie in der Türkei.

sich wundern über : hayret etmek, şaşırmak
Ich wundere mich über deine Faulheit.

sich ändern : değişmek
Als der Schüler schlechte Noten bekam, änderte er sich.

sich bemühen um : uğraşmak, çabalamak
Wir bemühen uns um die Fremdsprache.

sich treffen : buluşmak, rastlaşmak
Wo trefft ihr euch heute Abend?

sich betrinken : sarhoş olmak
Bei der Party hat er sich völlig betrunken.

sich brüsten mit : bir şeyle övünmek
Die Mutter hat sich mit ihrem Sohn gebrüstet.

sich wünschen : kendine bir şey dilemek, istemek
Ich wünsche mir eine Weltreise.

sich verspäten : geç kalmak
Wo bist du? Du hast dich ziemlich verspätet.

sich verlieben in : birisine âşık olmak
Er hat sich wieder in ein Mädchen verliebt.

sich erholen von : bir şeyden sonra dinlenmek
Die Studenten erholten sich von der Prüfung.

sich begnügen mit : bir şeyle yetinmek
Er begnügte sich mit einer Fremdsprache.

sich abmühen : didinmek, alın teri dökmek
Die Dame mühte sich ab, Deutsch zu lernen.

Hakkında Emre SARI

Cevapla