Son Haberler
Anasayfa / dersler A2 / Almanca refleksiv Filler

Almanca refleksiv Filler

Refleksiv Zamirler-Refleksiv Filler  

Almanca Refleksiv Filler

Yüklemi dönüşlü fiil olan cümlelerde, özne ve nesne aynı varlık olduğu için ayrıca nesne aranmaz.(Ancak nadirende almanca’da olabilir!)

Futbolcular, maçtan sonra soğuk suyla yıkandılar.  (dönüşlü)
Özne                                                   Yüklem
(işi yapan – işten etkilenen)

Yukarıdaki örnekte yapılan iş, “yıkanmak”tır. Yıkanma işini yapanlar, “futbolcular”dır. Yapılan bu yıkama işinden etkilenen, yine “futbolcular”dır. Futbolcuların terli vücutları, yıkanma işinden sonra temizlenmiş olur. Bu cümlede özne, hem işi yapan hem de işten etkilenen durumundadır. Bu nedenle “yıkanmak” fiili, öznesine göre dönüşlü çatılı bir fiildir.

GELELİM ALMANCADAKİ DÖNÜŞLÜLÜK DURUMLARININ İFADE EDİLMESİNE

Dönüşlü Zamirler -Dönüşlü Fiiller

Öznenin hem işi yapan hem de işten etkilenen durumunda olduğu cümlelerdeki fiillere “dönüşlü fiil” denir.Almancada bu fiillere refleksiv Verben denilir..Türkçeliştirirken biraz kafanız karışabilir çünkü bizdeki kullanımı daha farklıdır.Refleksiv bir fiil gösterilirken başına “sich” eki koyulur >>>>örneğin sich treffen , sich unterhalten vs gibi…

SORU; başına sich almış bir fiille almamış hali arasında bir fark var mıdır?

Cevabımız “evet” olmalı ;bunu bir örnekten anlayalım..yine “treffen” fiilini ele alalım, “treffen” tek başına rast gelmek manasına gelir ancak “sich treffen” fiilini düşünürsek “buluşmak ,sözleşmek” manasına gelir..

Dönüşlülük cümlede nasıl kullanılır?

Bir dönüşlü fiil cümlede kullanılmak istendiği zaman ya “özne +fiil+sich” olarak kalır yada dönüşlülük adıllarından yardım alırız(özne +fiil +(öznenin akkusativ haldeki zamiri)) ancak dikkat etmemiz gereken bunların cümledeki görevlerinin zamir olmak değil sadece fiilin dönüşlü olduğunu göstermektir..Örneklerle bunları  daha iyi anlayacaksınız..panik yok:)

örnek 1;

sich schminken; makyaj yapmak

Die Frau schminkt sich zu jeder Zeit.

örnek 2;

waschen fiili normalde yıkamak ancak bizim fiilimiz “sich wachen”  olduğu için kullanımda farklılık olacak;

ich wasche (yıkıyorum)>>>>>>>>waschen

Ich wasche mich. (Yıkanıyorum.)  >>>>>>>>!sich waschen!

Dikkat mich burda beni manasına gelmez sadece eğlemi yapan kişinin eğlemden etkilendiğini gösterir!!

örnek 3;

kämmen : taramak

sich kämmen;taranmak!

Du kämmst dich. (Taranıyorsun.)

Görüldüğü gibi ich>>mich—-du>>>dich ‘   durumları söz konusu oldu peki öznelerimiz farklı ise ne olacak? Aşağıdaki panomuz size hangi öznenin hangi zamiri alacağını gösterecektir..

Personal-
pronomen
Reflexivpronomen
Akkusativ Dativ
ich mich mir
du dich dir
er / sie / es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
Sie / sie sich sich

Burada dikkat etmemiz gereken diğer önemli durum ise ; eğer cümlede akkusativ bir öge var ise akkusativ halde kullanılan refleksiv zamirin dativ halini almamızdır !

örneğin;.) Ich wasche mir die Hände(akkusativ öge!)   Du kämmst dir die Haare(akkusativ öge!)

EN ÇOK KULLANILAN DÖNÜŞLÜ FİİLLER :

sich schminken; makyaj yapmak

Die Frau schminkt sich zu jeder Zeit.

sich treffen : buluşmak, rastlaşmak
Wo trefft ihr euch heute Abend?

sich anziehen : giyinmek
Ich ziehe mich an. (Giyiniyorum.)
Ich ziehe mir das Hemd an. (Gömleği giyiyorum.)

sich ausziehen : soyunmak
Der Junge zieht sich aus. (Genç, soyunuyor.)

sich beeilen : acele etmek
Du sollst dich beeilen, wenn du den Bus nicht verpassen willst.

sich aufregen über : heyecanlanmak
Er regte sich über die Reise nach Amerika auf.

sich bewerben um : bir kimseye, bir şeye başvurmak, istemek
Das Mädchen bewirbt sich um die Arbeit.

sich entschuldigen bei für : birisinden özür dilemek
Der Mann entschuldigte sich bei seiner Frau für die Verspätung.

sich erkälten : soğuk almak/üşütmek
Sie hat sich erkältet, und jetzt liegt sie im Bett.

sich freuen auf : bir şeye sevinmek (gelecekte)
Wir freuen uns auf die Sommerferien.

sich freuen über : bir şeye sevinmek (olan)
Das Kind freut sich über das Geschenk.

sich kümmern um : birisiyle, bir şeyle meşgul olmak
Der Bruder kümmert sich um das kleine Baby.

sich schämen vor : utanmak
Das Kind schämte sich vor seiner Frechheit.

sich wünschen : kendine bir şey dilemek, istemek
Ich wünsche mir eine Weltreise.

sich verlieben in : birisine âşık olmak
Er hat sich wieder in ein Mädchen verliebt.

sich abmühen : didinmek, alın teri dökmek
Die Dame mühte sich ab, Deutsch zu lernen.

farklı sitelerde almanca olarak örnekler;

1.http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=33

2.http://www.lsa.umich.edu/german/hmr/Grammatik/Reflexiv/Reflexiv.html

3.http://www.dilforum.com/forum/showthread.php/44113-Reflexive-verben

4.http://www.dsporto.de/ubungen/reflexivregeln.htm

5.http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/reflexive

Özet tablo!

Verb mit Akkusativ-Ergänzung unechte reflexive Verben +Reflexivpronomen im Akk. Verb mit Akk-Erg. oderreflexiv im Dativ
Die Mutter wäscht ihr Baby. Die Mutter wäscht sich. Meine Mutter wäscht mir meine Wäsche.
Ich wasche meine Wäscheselbst. Ich wasche mich. Ute wäscht ihrem Freund die Socken.
Du trocknest das Geschirr ab. Du trocknest dich ab. Warum trocknest du dir deine Hände nicht ab?
Du ärgerst mich immer. Er ärgert sich oft über seinen Chef. Reflexiv im Dativ nicht möglich
Meine Frau kann mich nicht mehr ändern. Du wirst dich nicht mehr ändern. Der Schneider ändert mirmeine Jacke.
Die Mutter duscht die Kinder. Du duschst dich nur alle 10 Tage. Eric duscht sich nur den Oberkörper ab.

Hakkında Emre SARI

Bir yorum