weil bağlacı ve örnekler

“weil” bağlacı ve örnekler;