Son Haberler
Anasayfa / dersler A1 Seviyesi / Ek alan Fiiller

Ek alan Fiiller

VERBEN MİT PRÂPOSİTİONEN(1) >>>>>>>>EDATLI FİİLER(1)

A2-B1 seviyesinde, en sık karşılaşılan “ek alan fiil” listesi;

Angst haben vor (+dat.) birşeyden korkmak                         – to be afraid of
antworten auf (+acc.) birşeye cevap vermek                      – to answer
arbeiten an (+dat.) birşey üzerinde çalışmak                  – to work on
sich ärgern über (+acc.) birşeye kızmak                                – to be annoyed with
bestehen aus (+dat.) birşeyden meydana gelmek               – to consist of
bitten um (+acc.) birşey için rica etmek                        – to ask for
danken für (+acc.) birşeye teşekkür etmek                      – to thank for
denken an (+acc.) birşeyi düşünmek                               – to think of/about
einladen zu (+dat.) birşeye davet etmek                           – to invite to
sich erinnern an (+acc.) birşeyi hatırlamak                              – to remember
erzählen von (+dat.) birşeyden anlatmak                            – to tell about
sich freuen auf (+acc.) olacak birşeye sevinmek                     – to look forward to
sich freuen über (+acc.) olmuş birşeye sevinmek                     -to be happy about; pleased with
gehören zu (+dat.) birşeye ait olmak                                – to be among
glauben an (+acc.) birşeye inanmak                                  -to believe in
sich interessieren für (+acc.) birşeye ilgi duymak                              -to be interested in
sich kümmern um (+acc.) birşeye dikkat etmek, alakadar olmak     -to look after
lachen über (+acc.) birşeye gülmek                                      -to laugh at/about
sprechen von (+dat.) birşey hakkında konuşmak                     -to talk about
teilnehmen an (+dtv.) birşeye katılmak                                    -to participate in
sich verlieben in (+acc.) birine aşık olmak                                    -to fall in love with
warten auf (+acc.) birşeyi, birini beklemek                           -to wait for
wissen von (dat.) birşeyi bilmek                                         -to know about

VERBEN MİT PRĂPOSİTİONEN (2

 B1 -B2-C1 SEVİYESİNDE KARŞILAŞILAN EK ALAN FİİLLER

betrachten         als         bir şey olarak görmek

bezeichnen        als         bir şey olarak nitelindirmek

dienen               als         kullanılmak, bir şeye yaramak

empfinden         als         hissetmek, algılamak

gelten               als         geçerli olmak

arbeiten            an          çalışmak

erkennen           an          tanımak, ayırt etmek

erkranken          an          hastalığa yakalanmak

es fehlt             an          eksik olmak

es mangelt        an          eksik olmak

glauben             an          inanmak

hindern              an          engellemek

klingen              an          kapıyı çalmak

klopfen              an          kapıyı çalmak

leiden                an          acı çekmek

schreiben          an          hakkında yazmak

beteiligen          an          katılmak, iştirak etkmek

erinnern            an          hatırlamak

gewöhnen         an          alışmak

rächen              an          intikam almak

wenden             an          başvurmak

sterben             an          bir şeyden ölmek

teilnahmen         an          katılmak

übertreffen        an          üstün olmak

verlieren            an          kaybetmek

vorbeigehen      an          önünden geçmek

zweifeln            an          şüpelenmek

achten              auf         dikkat etmek

aufpassen         auf         dikkat etmek

basieren            auf         dayanmak, istinat etmek

bauen               auf         güvenmek

begrenzen         auf         sınırlamak

beharren           auf         ısrar etmek

beruhen            auf         dayanmak, istinat etmek

deuten              auf         işaret etmek

feuern               auf         ateş etmek

hinweisen          auf         işaret etmek

hoffen               auf         ümit etmek

lauern               auf         pusuya yakmak

reagieren          auf         tepki göstermek

rechnen             auf         güvenmek, hesaba katmak

schwören          auf         yemin etmek

auswirken         auf         bir şeye etmek

beruhen            auf         dayanmak, kaynak göstermek

beschranken      auf         kendisini sınırlandırmak

besinnen           auf         hatırlamak

beziehen           auf         dayanmak, istinat etmek

einstellen           auf         ayak uydurmak

freuen               auf         sevinmek

konzentrieren     auf         konsantre olmak

vorbereiten        auf         hazırlanmak

verteidigen        auf         yemin etmek

vertrauen          auf         güvenmek

verzichten          auf         vazgeçmek

warten              auf         beklemek

wirken               auf         etkilemek

zielen                auf         nişan almak

zurückführen     auf         bir nedene bağlamak

zurückkommen  auf         bir şeye dönmek

verlassen          auf         güvenmek

bestehen           aus        oluşmak

werden             aus        birşeye dönüşmek

erwachen          aus, von bir şeyden uyanmak

bedanken          bei         teşekkür etmek

entschuldigen    bei         özür dilemek

erkundigen        bei         bilgi almak

dividieren          durch      bir şeyi bir şeyle bölmek

auszeichnen      durch      tanımak

danken              für          teşekkür etmek

garantieren        für          garanti etmek

halten               für          saymak, farz etmek

kämpfen            für          mücadele etmek

bedanken          für          teşekkür etmek

bürgen              für          kefil olmak

eignen               für          uygun olmak, yaramak

einsetzen          für          kendini adamak, ağırlıhı koymak

entschuldigen    für          özür dilemek

interessieren     für          ilgilenmek

sorgen              für          sağlamak, bakmak

werben             für,um    reklam yapmak

kämpfen            gegen     karşı mücadele etmek

wehren             gegen     karşı koymak

verstoßen          gegen     karşa gelmek, uymamak

bestehen           in           ibaret olmak

einbetten           in           bir şeyin içine yerleşmek

einmischen        in           karışmak

fügen                in           katılmak, hem fikir olmak

irren                  in           yanılmak

tauschen           in           yanılmak

verlieben           in           aşık olmak

vertiefen            in           yoğunlaşmak, dalmak

verwandeln        in           dönüşmek

DAHA FAZLA LİSTEYE İHTİYACINIZ VARSA ALLTAKİ LİNKE BİR GÖZ ATIN;

http://www.beste-tipps-zum-deutsch-lernen.com/Verben-mit-Praepositionen.html

bu sitede ekleri ezberlemenize yardımcı olacaktır;

http://www.byki.com/lists/german/10000000205477.html

Hakkında Emre SARI

Cevapla