Son Haberler
Anasayfa / dersler A1 Seviyesi / Almanca Ekler (Präpositionen)

Almanca Ekler (Präpositionen)

Değerli arkadaşlarım,  Almanca öğrenirken bir çok arkadaşımız edatlar konusunda sorun yaşamaktadırlar. Bunun sebebi Türkçe’ ye uyarlamasının biraz  yorucu olmasıdır. Ancak edatlara ezberleyerek hakim olmak yerine onları cümle içerisinde kullanarak ve cümleler yazarak bu konuda kendinizi geliştirmeniz mümkün. Zamanla göreceksiniz ki; size zor gelen ekler yerli yerine oturmuş olacak ve onlarsız cümle bile kurmak istemeyeceksiniz.

Video Konu anlatım :

 

(Wechselpräpositionen)(durum ekleri)

“Wechseln” Türkçe’ de “değiştirmek, değişmek, para (bozdurmak) anlamlarına gelir..
Präpositionen” kelimesi “ek, edat” gibi manaları taşır..
“Wechselpräpositionen”  ise duruma göre   akkusativ  yada dativ olarak değişebilien ekler manalarına gelir (durum ekleri).
Cümlenin fiili bir hareket bildiriyorsa yani “wohin” (nereye) sorusuna cevap veriyorsa işte bu durumda ekten sonra ismin artikelini “akkusativ”(i-hali) kullanmamız gerekir. 
Ich lege das Buch auf den Tisch (der Tisch). (legen: koymak yerleştirmek!)
Ancak cümlenin fiili “wo” (nerede) sorusuna cevap veriyorsa ekten sonra kullanılan artikel “dativ” (e-hali) olarak kullanılır. 
Das Buch liegt auf dem Tisch.
 
 
 
Akkusativ: WOHİN (Hareket)                        Dativ :WO (durum)

der >>den                                                             der>> dem

die >>die                                                               die>> der

das>>das                                                               das>> dem
 
die (pl)>>die                                                        die (pl)>>den…Noun(n)
 

durum ekleri

 
Arkadaşlar  burada çok önemli bir nokta değişken ekleri  sabit ekler ile karıştırmamaktır. Sabit ekler önlerine geldikleri kelimeleri kendi özelliklerine göre değiştirmektedirler. Yani şekildeki sağ ve solda sadece dativ ve akkusativ kümesine ait olanlar. Durum ekleri ise orta kısımda kesişme noktasındakileri kapsar. “Yukarıdaki şekil anlamanıza yardımcı olacaktır”.
Durum ekleri: “auf,hinter,an, unter,neben,in,über,zwischen,vor,über“.

Fiiller ve edatlık özellikleri

              Akkusativ:                                                 Dativ:

(sich)legen: koymak, yerleştirmek

liegen:     durmak (yatık)

setzen:  oturtmak, koymak

sitzen:     oturuyor olmak

hängen: asmak       

hängen: “asılı olmak”

stecken:  sokmak

stecken:   sokulu olmak

gehen:    gitmek

sein:       olmak, stehen:    durmak

Abkürzungen (Kısaltmalar)

 

 

 

 

 

 

Örnek cümleler (edatların Akkusativ mi yoksa Dvativ mi olduğuna dikkat ediniz!)
sol taraftakiler Akkusativ örnekler——-sağ taraftakiler Dativ örnekler
(Bu kısım Masa üstü bilgisayarlar için uygundur, telefonda sağ ve sol kısımdaki ekran kısıtlılığı dolayısı ile metin aşağıya kaymaktadır).
 
 
Frage: Wohin?   Nereye?                            Frage: Wo?   Nerede?
 
1. auf: üstüne                                                  auf:üstünde
Wohin legst  du das Buch?                            Wo liegt das Buch
Ich lege das Buch auf den Tisch(r-Tirsch)  Das Buch liegt auf dem Tisch.
(Kitabı, masanın üstüne koyuyorum.)         (Kitap, masanın üstünde duruyor.)

2. neben: yanına                                             neben:  yanında

WOHİN GEHST DU?                                      WO STEHST DU?

Ich gehe neben das Auto.                              Ich stehe neben dem Auto.
(Otomobilin yanına gidiyorum.)                  (Otomobilin yanında duruyorum.)

3. hinter: arkasına                                          hinter: arkasında
—WOHİN STELLT SİE DİE VASE?                 WO STEHT DİE VASE?
—Sie stellt die Vase hinter die Tür.                    Die Vase steht hinter der Tür.

(O,vazoyu kapının arkasına koyuyor.)             (Vazo, kapının arkasında duruyor)

4. unter: altına                                                unter: altında
WOHİN STELLT ER DİE TASCHE?              WO STEHT DİE TASCHE?
Er stellt die Tasche unter die Bank.             Die Tasche steht unter der Bank.
(O, çantayı sıranın altına koyuyor.)               (Çanta, sıranın altında duruyor.)
5. vor: önüne                                                    vor: önünde
WOHİN GEHT DAS KİND?                            WO STEHT DAS KİND?
Das Kind geht vor das Haus.                         Das Kind steht vor dem Haus.
(Çocuk, evin önüne gidiyor.)                             (Çocuk, evin önünde duruyor.)
6. in: içine                                                           in: içinde
WOHİN STECKST DU DEN ROMAN?           WO STECKT DER ROMAN?
Ich stecke den Roman in die Tasche.             Der Roman steckt in der Tasche.
(Romanı, çantaya sokuyorum/koyuyorum.    (Roman, çantada bulunuyor.)
7. an:  yanına /-e, -a’ya                                    an: yanında/ -e, -a’da
WOHİN GEHTS DU?                                         WO SİTZEN SİE?
—Ich gehe an das(ans) Meer.                           Ich sitze an dem(am) Meer.
(Deniz kenarına gidiyorum.)                            (Deniz kenarında oturuyorum.)
 
Wir hängen das Bild an die Wand.              Das Bild hängt jetzt an der Wand.
(Resmi duvara asıyoruz.)                                 (Resim, şimdi duvarda asılıdır.)
 
8. über: üzerine, üstüne                                 über: üzerinde, üstünde
—auf: üzerine , über: üzerine >>>

Farkı: über’de arada boşluk vardır, auf edatında ise temas vardır.

Ich hänge die Lampe über den Tisch.       Die Lampe hängt über dem Tisch.
(Lambayı masanın üstüne asıyorum.)           (Lamba, masanın üstünde asılıdır.)

(Masanın hizasında ve arada boşluk var)

9. zwischen: arasına                                     zwischen: arasında

Ich lege den Teppich zwischen                  Der Teppich liegt zwischen 
den Sessel und das Sofa.                             dem Sessel und dem Sofa
 
 (Halı, koltukla kanepenin                           (Halıyı, koltukla kanepenin arasında serili.)
arasına seriyorum.)
 

DIE WECHSELPRÄPOSITIONEN

 

 

 
 
 
 
 
şimdi videomuzu izleyelim!
 
 
Örnek sorular;
Bilden Sie Sätze!
(Akkusativ örnek sorular)   Beispiel: gehen – ich – hinter – das Haus:
—Ich gehe hinter das Haus.(EVİN ARKASINA GİDİYORUM)
 
1. legen – ich – das Heft – auf – der Tisch _______________
2. setzen – die Mutter – das Kind – neben – der Sessel _______
 
3. hängen – er – der Mantel – in – der Schrank ______________
 
4. stellen – sie – der Ball – an – die Ecke __________________
 
5. stellen – der Vater – das Auto – vor – die Tür ________________
 
6. legen – wir – der Teppich – unter – der Tisch ____________
 
7. hängen – der Opa- das Bild – an – die Wand ________________
 
8. sich setzen – ich – zwischen – Eren und Hans __________
 
9. sich legen – der Papa – auf – das Sofa ________________
 
10. gehen – der Lehrer – an – der Tisch _________________
 
Bilden Sie Sätze!
(Dativ örnek sorular)
 
Beispiel: stehen – ich – hinter – das Haus:
Ich stehe hinter dem Haus.
 
1. liegen – das Heft – auf – der Tisch _________________
2. sitzen – das Kind – neben – der Sessel. _____________
3. hängen – der Mantel – in – der Schrank. ____________
4. stehen – der Ball – an – die Ecke. ________________
5. stehen – das Auto – vor – die Tür. _______________
6. liegen – der Teppich – unter – der Tisch. __________
7. hängen – das Bild – an – die Wand. ______________
8. sitzen – ich – zwischen – Eren und Hans. _____________

9. liegen – der Papa – auf – das Sofa. ________________

10. stehen – der Lehrer – an – der Tisch. __________

Wechselpräpositionen 

Übung 1  : Lies den Text und ergänze die richtige Präposition!

(Aşağıdaki okuma parçasındaki boşluklara olması gereken ekleri yerleştiriniz)

in – an – auf – über – unter – vor – hinter – neben – zwischen

Mein neues Zimmer >>benim yeni odam

Heute richte ich mein neues Zimmer ein. ____ meinem Zimmer ist viel Platz.

Deshalb trage ich viele Möbel ____ mein Zimmer.Meine Gitarre lehne ich gleich ____ die Mauer.

Sie steht jetzt ____ der Mauer. ____das Fenster stelle ich mein neues Klavier.

Ein Foto meiner Freundin steht immer____ diesem Klavier.____ das Klavier stelle ich eine Palme. ____ dem Klavier befindet sich schon ein Bonsai–Baum. Meine Bodenvase steht ____ Klavier und Bonsai–Baum.

Der Schreibtisch steht mitten im Zimmer. ____ dem Schreibtisch ist der Mistkübel.
____ dem Schreibtisch hängt eine blaue Lampe.Mein Kasten steht rechts ____dem Fenster. ____ dem Kasten verstecke ich mein Taschengeld, damit es niemand findet.Das Bett ist links ____ dem Fenster. Es ist sehr groß und gemütlich. Das Sofa steht gleich links ____ der Tür.

____ das Sofa lege ich viele bunte Polster. ____ dem Sofa liegt meine Katze.

Mein Zimmer ist jetzt sehr gemütlich und ich bin stolz darauf.

Almanca “Präpositionen” konu anlatımı

#Almanca Ekler, #Präpositionen, #ekler, #edatlar, #değişebilen ekler, #durum ekleri

Hakkında Emre SARI

Cevapla