Son Haberler
Anasayfa / dersler A1 Seviyesi / A1 SEVİYESİ ÖNEMLİ FİİLLER

A1 SEVİYESİ ÖNEMLİ FİİLLER

A1 SEVİYESİ ÖNEMLİ FİİLLER

 

VERBLISTE A1

1. kommen    gelmek

2. wohnen   ikamet etmek

3. arbeiten   çalışmak,

4. trinken   içmek

5. sprechen   konuşmak

6. nehmen   almak

7. antworten   cevap vermek

8. fragen   sormak

9. möchten   istemek

10. haben   sahip olmak

11. kosten  fiyatı olmak

12. funktionieren  çalışmak/işlemek

13. zahlen  ödemek

14. bezahlen  ödemek

15. brauchen  ihtiyacı olmak

16. lesen  okumak

17. ordnen  düzenlemek

18. ergänzen  tamamlamak,doldurmak

19. machen  yapmak

20. heißen    adlandırılmak

21. lernen  öğrenmek

22. schreiben  yazmak

23. suchen  aramak

24. hören   dinlemek

 

49. einschalten açmak (şalterli)

50. ausschalten kapamak (şalterli)

51. essen yemek yemek

52. öffnen açmak

53. schließen kapatmak, kilitlemek

54. einladen davet etmek

55. duschen duş almak

56. waschen yıkamak

57. sich waschen yıkanmak

58. vorbereiten hazırlamak

59. bekommen almak, temin etmek

60. kochen yemek pişirmek

61. schneiden kesmek

62. holen getirmek

63. abholen bir yerden almak, karşılamak

64. finden bulmak

65. suchen aramak

66. wünschen dilemek

67. reden konuşmak

68. leben yaşamak

69. erziehen yetiştirmek, büyütmek

70. den Haushalt machen ev işlerini yapmak

71. sehen görmek

72. aussehen görünmek

97. ausfallen iptal olmak

98. stattfinden olmak, vuku bulmak, gerçekleşmek

100. besichtigen gezip görmek

101. einsteigen binmek

102. aussteigen inmek

103. sich freuen sevinmek

104. sich anmelden kayıt olmak

105. sich treffen buluşmak

106. sich entschuldigen özür dilemek

107. sich bedanken teşekkür etmek

108. wissen bilmek

109. kennen tanımak

110. kennenlernen tanışmak

111. biegen dönmek / eğmek

112. abbiegen dönmek

113. überweisen havale etmek

114. ausfüllen doldurmak

115. mieten kiralamak

116. vermieten kiraya vermek

117. ansehen bakmak

118. einpacken paketlemek (yerleştirmek)

119. hochtragen yukarı taşımak

120. tragen taşımak (üzerinde olmak)

121. schmecken

122. spazieren gehen gezmeye

123. lächeln gülümsemek

124. lachen gülmek

125. Sport treiben spor yapmak

126. bestelen siparişetmek, ısmarlamak

127. denken düşünmek

128. Ski fahren kayak yapmak

129. Fussball spielen futbol oynamak

130. Gitarre spielen gitar çalmak

131. weinen ağlamak

132. helfen yardım etmek

133. gefallen beğenmek, hoşa gitmek

134. verdienen kazanmak

135. gewinnen kazanmak (maç, müsabaka, şans oyunları)

136. verlieren kaybetmek

137. putzen temizlemek,silmek

138. fliegen uçmak

139. abfahren hareket etmek,kalkmak

140. abfliegen havalanmak ,hareket etmek

141. ankommen varmak, ulaşmak

142. landen iniş yapmak

143. umsteigen aktarma yapmak

144. umziehen taşınmak

145. begrüßen selamlamak

146. wehtun ağrımak, acımak

171. erklären izah etmek,

172. erreichen ulaşmak

173. giessen sulamak

174. füttern yemlemek

175. grillen ızgara yapmak

176. kontrollieren kontrol etmek

177. mögen sevmek, beğenmek

178. notieren not etmek

179. organisieren organize etmek

180. planen planlamak

181. sagen söylemek

182. sammeln koleksiyon yapmak,toplamak

183. studieren öğrenim görmek

184. gehören ait olmak

185. vergleichen karşılaştırmak

186. abnehmen zayıflamak,kilo vermek

187. abschließen kapatmak, nihayetlendirmek

188. ausziehen çıkarmak

189. anziehen giymek

190. sich anziehen giyinmek

191. sich ausziehen soyunmak

192. anbieten ikram etmek, sunmak

193. dabeihaben yanında olmak

194. empfehlen tavsiye etmek

195. hinfallen yere düşmek

196. hinfliegen oraya uçmak,

 

 

 

 

 VERBLISTE A1

25. kaufen  satın almak

26. spielen  oynamak

27. liegen  durmak (yatay)

28. legen koymak (yatay)

29. stehen durmak (dik)

30. stellen koymak (dik)

31. wiederholen tekrarlamak

32. beantworten cevaplamak

33. frühstücken kahvaltı yapmak

34. bringen getirmek

35. gehen gitmek (yaya)

36. fahren gitmek ,(araç sürmek)

37. aufstehen kalkmak

38. aufwachen uyanmak

39. sitzen oturmak

40. fernsehen televizyon seyretmek

41. einkaufen alışveriş yapmak

42. anfangen başlamak

43. beginnen başlamak

44. aufhören bitmek, bırakmak

45. aufmachen açmak

46. zumachen kapamak

47. anmachen açmak (elektronik)

48. ausmachen kapamak (elektronik)

73. unterschreiben imzalamak

74. feiern kutlamak

75. gratulieren  tebrik sunmak

76. zeigen   göstermek

77. weggehen gitmek

78. es gibt     var

79. besuchen ziyaret etmek

80. schlafen uyumak

81. einschlafen uyuyakalmak, uykuya dalmak

82. mitkommen birlikte gelmek

83. mitbringen beraberinde getirmek

84. mitnehmen yanına almak, götürmek

85. kaufen satın almak

86. verkaufen satmak

87. telefonieren telefon etmek

88. anrufen aramak (telefonla)

89. vorlesen okumak (başkalarına sesli)

90. markieren işaretlemek

91. ankreuzen işaretlemek

92. üben alıştırma yapmak, çalışmak

93. Hausaufgaben machen ;ev ödevleri yapmak

94. geben vermek

95. warten (auf)beklemek

96. heiraten evlenmek

 


147. Rad fahren bisiklet sürmek, bisiklete binmek

148. Radio hören radyo dinlemek

149. reisen seyahat etmek

150. schwimmen yüzmek

151. schlafen uyumak

152. fehlen eksik olmak

153. wandern doğa, kır yürüyüşü yapmak

154. sich ausruhen dinlenmek

155. regnen yağmurun yağması

156. schneien karın yağması

157. scheinen parıldamak

158. anhalten durmak

159. parken park etmek

160. rauchen sigara içmek

161. fotografieren fotoğraf çekmek

162. bleiben kalmak

163. übernachten gecelemek

164. abwaschen yıkamak, durulamak

165. danken teşekkür etmek

166. reservieren reserve etmek

167. buchen yer ayırtmak, reserve ettirmek

168. drucken yazdırmak, basmak

169. beschreiben, tasvir etmek

197. hingehen oraya gitmek

198. laufen koşmak

199. mitfahren birlikte, beraberinde gitmek

200. treffen rastlamak, görmek

201. tun yapmak

202. weitergehen devam etmek(gitmeye)

203. weiterlesen devam etmek (okumaya)

204. weiterfahren devam etmek (araçla gitmeye)

205. wiederkommen yine, tekrar gelmek

206. zurückkommen geri gelmek

207. zurückfahren geri gitmek (araçla)

208. zurückfliegen geri gelmek (uçakla)

209. zurückgeben geri vermek

210. anschauen bakmak

211. einziehen taşınmak (evin içine girmek)

212. erlauben müsaade etmek

213. müssen mecbur olmak, zorunda olmak (-malı,-meli)

214. können -abilmek, -ebilmek

215. wollen istemek

216. dürfen müsadeli,izinli olmak

217. sollen -malı,-meli,

218.abgeben vermek, teslim etmek

219. baden suya girmek, banyo etmek

220. benutzen kullanmak

221. dauern sürmek

222. anklicken tıklamak

223. bedeuten anlamında olmak

224. buchstabieren harf harf söylemek

225. glauben inanmak, sanmak

226. lieben sevmek

227. reparieren tamir etmek,onarmak

228. riechen kokmak, koklamak

229. an sein açık olmak (elektronik aletler)

230. aus sein kapalı olmak (elektronik aletler)

231. auf sein açık olmak ( kapı, pencere, çanta vb)

232. zu sein kapalı olmak ( kapı, pencere, çanta vb)

233. krank sein hasta olmak

 

 listeyi indirmek isterseniz linke tıklayınızhttps://www.facebook.com/groups/291664834267534/301186166648734/

Hakkında Emre SARI

Cevapla