Son Haberler

ARTİKELLER

ARTİKELLER

ARTİKEL NEDİR?

ARTİKELLER türkçede tanımlayıcı manasına gelmektedir.Almancada her bir cins ismin bir tanımlayıcısı olan artikeli bulunur.Almancada 3 tane belirli tanımlayıcı artikel bulunur.Bunlar DER-DİE VE DAS ‘dır…

Belirsiz artikeller ise nominativ halde ein ve eine dir…tabi ki bu durum akkusativ /dativ yada geniv hallerde değişir.

Bunları daha iyi anlayabilmeniz için ingilizcedeki “a/an” >>>”THE” artikellerini düşünmelisiniz..Belirsiz olanlar “a/an” belirli olanlar ise “the” gibi düşünülebilir..

Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde olmaktadır. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir.

Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel “der” ’dir.

Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel” die”’dir.

Ve “das” artikeli “nötrium>>NÖTR ”  bilindiği üzere ingilizcede eşyalar “it”   olarak simgelenmektdir ancak Almancada  Eşyalar daima Neutral değildir.

 

BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLER

MASKULIN

NEUTRAL

FEMININ

PLURAL

der

das

die

die

 UNBESTIMMTER ARTIKEL – BELİRSİZ ARTIKELLER

MASKULIN

NEUTRAL

FEMININ

PLURAL

ein

ein

eine

keine

 

AŞAĞIDAKİ LİSTE SİZE ARTİKELLERİ HATIRLAYAMADIĞINIZ ZAMAN YARDIMCI OLACAKTIR  ANCAK İSTİSNALARIN OLABİLECEĞİNİZ UNUTMAMALISINIZ!

ARTİKELİ DER OLAN İSİMLER 

– Gün isimleri, ay ve mevsim isimleri der artikeliyle kullanılır.
– Yön ve rüzgar isimleri der artikeliyle kullanılır.
– Cinsiyeti erkek olan tüm canlıların isimleri (koç,boğa,horoz vs.) der artikeliyle kullanılır.
– Tüm para birimleri der artikeliyle kullanılır.(die Mark:mark, das Pfund:sterlin,die Krone:kron hariç)
– Otomobil markaları der artikeliyle kullanılır.
– -ig – ing – ich – ast – and – ant – ent – en – eur – ier – iker – s – ist – ismus – or – är harfleriyle biten kelimeler der artikeliyle kullanılırlar.

ARTİKELİ DİE OLAN İSİMLER

– Bütün dişi canlılar (das Weib:kadın ve das Mädchen:kız çocuğu hariç)
– Hangi cinsten olursa olsun bütün isimlerin çoğul hali
– Sayılar
– Meyve, ağaç ve çiçek isimleri (der Apfel:elma hariç)
– Son harfi -e olup da genelde iki heceli olan isimler
– Bir geminin ismi ne olursa olsun artikeli die’dir.
– Son harfleri; in, ion, ei, tät, heit, ung, schaft, keit, ere, elle, itis, ive, ose, a, ade, age, ette, ine, ie, sis, ik, ur, enz, ille, üre, anz olan isimler
artikeli die olan isimlerdir.
——————————————————————–
ARTİKELİ DAS OLAN İSİMLER

– Hem dişi, hem de erkek canlılar için ortak kullanılan isimler ve her canlının yavrusu
– Fiil veya sıfattan türetilme isimler
– Kimyasal elementler
– Sinema, cafe, otel gibi yerlerin isimleri
– Son harfleri; ing, ma, icht, chen, tum, ett, tel, lein, ment, in olan isimlerin artikeli das’dır.

Beispiele;

almanca artikeller

kelimeler ve ekler

ARTİKELLER VE ÇOĞUL YAPMA

TÜM ÇOĞUL İSİMLERİN ARTİKELİ “DİE” DİR ANCAK ÇOĞUL ARTİKEL HERZAMAN YAZILMAK ZORUNDA DEĞİLDİR!

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:

– (değişiklik olmayanlar)

– e

– er

– (e)n

– s

Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini birlikte öğrenmek size yardımcı olacaktır. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur…Ancak aşağıdaki liste size biraz fikir verebilir..

ÇOĞUL YAPIMLARI GRUPLAYACAK OLURSAK;

Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)

Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)

Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon
Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand

Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus

Tip 4 (-en/n/nen)
-en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.

-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla  -e): die Adresse, die Straße, die Woche

b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla  -r): die Nummer (die Nummern)

-n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n

-nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.

Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio

ARTİKELLER

ADJEKTİV DENKLİNASYONLARINI GÖRMEK İÇİN ;

http://www.udoklinger.de/Deutsch/Grammatik/Adjektiv.htm

Hakkında Emre SARI

Cevapla